Chaithra Rao Udupi

Chaithra Rao Udupi

ಬರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಿರೂಪಣೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನೃತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ. ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಕಡೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
Back to top button